Viktoria po roce 1945

Viktoria - pohled na vchod do objektu

Viktoria - celkový pohled, konec 60.let

Viktoria - celkový pohled, konec 60.let

Viktoria - pohled od V, vstup do schodišťové místnosti zatím nepoškozen

Viktoria - pohled od V, vstup do schodišťové místnosti zatím nepoškozen

Železobetonové jádro strženého obelisku

Viktoria - poškozený obelisk a vpadliny po vytržených pamětních tabulích

Viktoria - pohled od západu

Viktoria - schodiště objektu má jen několik trhlin, konec 60.let

Viktoria - pohled od V, Vítězná ještě dominuje širokému okolí

Viktoria - pohled od západu

Viktoria - detail poškozeného obelisku, konec 60.let

Viktoria - obelisk s rudou hvězdou (po roce 1945?)

Viktoria - obelisk s rudou hvězdou (po roce 1945?)

Viktoria - model